Slide One - copy

...najważniejsze jest

Twoje zadowolenie...

Slide One - copy

...zapewniamy niezbędny sprzęt

Twoim najbliższym...

previous arrow
next arrow

Sposoby dofinansowania

Jeżeli potrzebują Państwo sprzętu lub musicie Państwo wykonać niezbędny remont by zlikwidować bariery architektoniczne w Państwa miejscu zamieszkania , nasza firma pomaga w uzyskaniu dofinansowania na te cele. Wystarczy, że zadzwonicie Państwo do nas a my udzielimy wszystkich niezbędnych informacji, pomożemy skompletować niezbędne dokumenty.

DOFINANSOWANIE Z MOPR

Rodzaje dofinansowań: zakup łóżek, wózków ,wykonanie niezbędnego remontu (łazienki, mieszkania) itp. Kto może otrzymać pomoc? Osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów zakupu sprzętu lub wykonania usług związanych z likwidacją barier poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Co jest przedmiotem dofinansowania?

Zakup sprzętu lub wykonanie usług, które umożliwią albo w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności bądź kontaktów z otoczeniem i jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek
Kopia orzeczenia: o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki) lub o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich (I,II,III) albo o całkowitej/częściowej niezdolności do pracy, o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, niezdolności do samodzielnej egzystencji bądź o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia (oryginał do wglądu).

Procedura wymaga zawarcia umowy z MOPR o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wielkość pomocy

Wysokość dofinansowania wynosi do 80 % kosztów zakupu sprzętu lub wykonania usług, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa GUS.

AKTYWNY SAMORZĄD

likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
likwidacja barier w poruszaniu się:pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, oraz pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.

All Rights Reserved. Copyright Pomagamy Sp. Z o.o. ©2011-2019

Projekt i wykonanie: Webpack.pl